Linux akademija

Namjena ovih kurseva je da osposobe polaznika, koji nema prethodno iskustvo u radu sa Linux-om, za napredno i efikasno korišćenje Linux-a.

Više informacija: Linux akademija (link)

Kontakt: kursevi@bitlab.rs, 051 963 293, Viber i mobilni: 066 516 174


Personal Information

Organization
First name *
Last name *
Email *
Phone *

1. Koji kurs želite pohađati *

2. Imate dodatnih pitanja i napomena? Napišite ih u polju ispod.


* Required question

 


: